Koalicja dla Zwierząt

 
    
          http://www.koalicja.org.pl/


03.02.2011

Dzisiaj, z inicjatywy Joanny Muchy, odbyło się w Sejmie spotkanie poświęcone problematyce prawnokarnej ochrony zwierząt, w którym udział wzięli nadinsp.

Waldemar Jarczewski - Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Michał Czeszejko-Sochacki - Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, parlamentarzyści oraz przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji prozwierzęcych.

 

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zaprezentowali sposób działania tej służby i dotychczasowe wyniki w zakresie prawnokarnej ochrony zwierząt, a także omówili zmiany, które dokonały się w ostatnich miesiącach. Podczas dyskusji ustalono zorganizowanie szerszego spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele Policji, organizacji prozwierzęcych i innych służb, które zajmuje się ochroną zwierząt. Ponadto Komendant wezwał organizacje prozwierzęce do zgłaszania wszelkich problemów pojawiających się we współpracy z Policją do Komend Powiatowych, a w przypadku braku rezultatów do Komend Wojewódzkich i Komendy Głównej Policji.

Komendant zaproponował organizacjom pozarządowym zorganizowanie spotkań z Komendantami Powiatowymi i Komendami Wojewódzkimi w zakresie prawnokarnej ochrony zwierząt. Organizacje postanowiły przygotować instruktaż dotyczący najczęściej powtarzających się przestępstw przeciwko ustawie o ochronie zwierząt oraz sposobów w jaki powinni i mogą zachować się policjanci.

Komendant zadeklarował możliwość przesłania instruktażu do wszystkich funkcjonariuszy. Organizacjom prozwierzęcym zaproponowano również możliwość przeprowadzenia szkoleń dla policjantów w Komendach Powiatowych.

Komendant przekazał informację, że w listopadzie 2010 roku  we wszystkich Komendach Wojewódzkich Policji zostali powołani koordynatorzy zajmujący się tematyką ochrony zwierząt. Lista koordynatorów ma być udostępniona organizacjom prozwierzęcym wraz z deklaracją otwartości na współpracę.

Ustalono również, że organizacje, przy współpracy z Joanną Muchą, zorganizują dwugodzinne szkolenie dla Komendantów Wojewódzkich i ich zastępców. Szkolenie  odbędzie się w Warszawie podczas najbliższego spotkania służbowego Komendantów.

http://zespoldlazwierzat.pl/?p=460

 Archiwum
(1-1)
z ostatniej chwili...( c.d.)           
warto wiedzieć...           
wskazówki dla poszukujących zwierzaka           
zagineły           
znalezione           
zwierzęta do adopcji (oddania)           
do adopcji z nowotarskiego schroniska           
galeria           
tatrzańska bazka czipów           
sprawa koni na trasie do Morskiego Oka           
jak można przekazać 1% podatku           
psie kontakty na Słowacji           
jak zamiescić ogłoszenie/list ?           
Koalicja dla Zwierząt           
E-mail:
Copyright MATinternet :: Powered by AntCms