sprawozdanie merytoryczne z działalnosci TTOnZu w 2007r

w dniu 17.12.2007 na WZC sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte....jednogłosnie; z pełnym tekstem można się zapoznać klikając przycisk WIĘCEJ

Sprawozdanie z działalności  Tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zakopanem  w roku 2007

 

W związku z realizacją  statutowych celów TTOnZ w okresie 15.12.2006 -12.11.2007 podjął następujące działania:

 

Temat 1. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy: 

           - przeprowadzono 26 kontroli warunków utrzymywania zwierząt ( 60% zgłoszeń jest zasadnych)

           - uratowano 1 owcę od śmierci z wyczerpania oraz 8 świń utrzymywanych w stanie skrajnego niechlujstwa

           - przeprowadzono systematyczną , cotygodniową akcję pojenia i dokarmiania zwierząt ,

           -  podjęto 55 interwencji w związku z psami zagubionymi/znalezionymi z tego 3 przypadki zakończyły się     adopcją a reszta zwierząt przebywa  w domach tymczasowych lub zwrócono właścicielom ( 42psy,1żółw)

           -  wykonano i rozdano 6 bud dla psów i zmuszono 3 włascicieli do ich remontu

           - zakupiono 120 kg karmy dla kotów ( 90 kg już rozdano)

           - zakupiono 180 kg karmy dla psów ( 120 kg już rozdano)

           - wdrożono szeroko zakrojoną akcję poszukiwania właścicieli psów zagubionych ( ok. 30 tys. oszczędności dla samorządów w związku z brakiem konieczności wysyłania zwierząt do schronisk

           -  dofinansowanie odrobaczeń i szczepień zwierząt

 

Temat 2. aktywnie działanie na rzecz przestrzegania praw zwierząt:

            - zgłoszenia nielegalnych wystaw zwierząt na Krupówkach do P I Weterynaryjnej , na Policji ( wykroczenia)    i Prokuratury (np. w związku z utrzymywaniem zwierząt w celach pokazów, zabiciem miśka w Tatrach) ;właściciel reniferów ( 3,5 tys grzywny

            - wnioski o ukaranie w zw. z organizowaniem nielegalnych pokazów owiec na festiwalach w Zakopanem

            - zgłoszenie w sprawie psiego smalcu w Toporzysku ;

           - wnioski o ukaranie za nie zapewnie minimalnych warunków utrzymania reniferów , kuców i dwóch psów,

             - wnioski o ukaranie za handel żywymi zwierzętami na targu bez spełniania wymagań weterynaryjnych

             - zawiadomienie o znęcanie się nad owczarkami kaukaskimi w Jordanowie ( umorzone)

             - kontrole ( handel szczeniaczkami) na targu pod Gubałowką wraz z Policją,

             - kontrola kuców na Krupówkach wspólnie z Policją

Temat 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt:

              - zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące braku dobrostanu zwierząt ( psy, renifery) oraz organizowania wystaw i  handlu bez spełnienia wymogów weterynaryjnych ; współpraca zła – nie odpowiada na wnioski pisemne

 

Temat 4. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt:

                - zawiadamianie Straży Miejskiej dotyczące wystaw na Krupówkach z udziałem zwierząt

              - zgłoszenia do Policji o zwierzętach pozostawionych w samochodach ( upały)

              - zgłoszenia do prokuratury o znęcanie się nad zwierzętami ( 2 przypadki)

         

Temat 5. występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt,

              - zaopiniowanie projektu uchwały dla gminy Poronin w zakresie wyłapywania psów bezdomnych i odwożenia ich do schroniska w Nowym Targu

 

 

Temat 6. prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt

                - rozpoczęcie akcji sterylizacji dzikich kotów w Zakopanem ( w tym zbiórka funduszy)  w ilości 15 kotek rocznie ze środków własnych TTOnZ, ( wysterylizowano 1 kotkę)

 

,

Temat 7. realizacja programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenie składowania i rozdziału materiałów medycznych związanych z ochroną zwierząt,

              - przeprowadzono szeroką akcję uświadamiającą właścicielom konieczność wyposażenia zwierząt w tzw. adresówki;

               - wyposażono 7 psów stale „wałęsających się” bez nadzoru właścicieli  w breloki identyfikacyjne;

                -prowadzenie własną bazę zwierząt zakopiańskich ( 350 psów) ;

                -lobbing w sprawie wdrażania programu identyfikacji zwierząt

                -TTONZ dysponuje  czytnikiem  mikroczipów, który udostępnia również Policji i SM

 

Temat 8. utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie go we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej,

               - stworzyliśmy dwa domy tymczasowe, gdzie na zasadzie przytuliska psy zagubione mogą poczekać na właścicieli

 

 

Temat 9. podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych  w zakresie ochrony zwierząt:

                 - na naszej stronie internetowej www.toz.zakopane.pl  edukujemy w zakresie praw i obowiązków właścicieli i innych ( 50 tysiące odwiedzin w ciągu 6 miesięcy), poszukujemy chętnych do adopcji  itp

 

Temat 10. prowadzenie działalności propagandowej na rzecz poprawy jakości życia zwierząt,

                - akcja zerwijmy łańcuchy

                - akcja dzień bez Futra ( 25.XI)

 

Temat 11. współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt:

                - SP nr 1 włączyła się w naszą inicjatywę przeciwko wystawianiu zwierząt na Krupówkach; zbieranie podpisów pod petycją do władz Zakopanego w tej sprawie

        

Temat  12. współpraca z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt,

                 - Empatia, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w związku z wystawianiem zwierząt na Krupówkach ( wystąpienie      

                  o   pomoc)

                  - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce –wspólne  interwencje i zgłoszenia

 

17. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska,

                  - Svoboda Zwier’iat z Bratysławy, w związku z trudną sytuacją zwierząt w przygranicznych sowchozach,

                   - TOZ w Warszawie

                   - Związek Kynologiczny w Polsce ( wystawianie zwierząt na Krupówkach)

- PTWDA z USA – współdziałanie dot. wspierania inicjatyw hodowlanych owczarków podhalańskich, z uwzględnieniem poprawy warunków życia psow

                     - Klub PODHALANER’a z Austrii dot. warunków hodowli owczarków podhalanskich

 

18. podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-17, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

                    - współpraca z Radiem Alex , polegająca na publikowaniu ogłoszeń o zwierzętach znalezionych/zagubionych; pomoc T Podhalańskiego

                    - dwa wystąpienia na Radzie Miasta

 

 

 

 

 

 

z ostatniej chwili c.d.           
archiwum naszych działań od 2007r           
warto wiedzieć...           
wskazówki dla poszukujących zwierzaka           
zwierzęta do adopcji (oddania)           
sprawa koni na trasie do Morskiego Oka           
jak można przekazać 1% podatku           
psie kontakty na Słowacji           
jak zamiescić ogłoszenie/list ?           
Copyright MATinternet :: Powered by AntCms