pogryzienie: stało się...

Zgodnie z prawem właścicel psa powinnien w takiej sytuacji wynagodzić ofierze straty materialne oraz  psychiczne. Poniżej podajemy odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego... 
 

 art. 431 § 1 : Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Nie ponosi się odpowiedzialności, jeżeli szkoda nie pozostaje w związku przyczynowym z właściela ewentualnymi zaniedbaniami, lecz z innym zdarzeniem np. pogryzione dziecko znęcało się nad psem. Generalnie jednak istnieje domniemanie tzw. winy w nadzorze.
art.444 § 1 : W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty... W opisywanym przypadku mogą to być to np.: koszty leczenia (konsultacje, lekarstwa) , koszty przejazdu do lekarza. Koszty te powinny być udokumentowane np. rachunkami itp. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia.
na podstawie art.445 § 1  sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Krzywda jest to szkoda niemajątkowa. Roszczenie to jest roszczeniem odrębnym od opisywanego powyżej. Zadośćuczynienia za krzywdę można żądać gdy miały miejsce cierpienie fizyczne lub psychiczne. Przyznanie zadośćuczynienia zależy od sądu. Sąd może odmówić przyznania zadośćuczynienia, zwłaszcza wówczas, gdy krzywda doznana przez poszkodowanego była znikoma, a sprawcy szkody nie można przyczynić winy, albo gdy poszkodowany przyczynił się do powstania szkody w bardzo znacznym stopniu . Zasądzone zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym. Jeśli chodzi o jego wysokość sąd bierze pod uwagę okoliczności sprawy, a więc np: jak długo trwały cierpienia, jakiego stopnia one były, wiek poszkodowanego (zakłada się, że dla osoby młodszej cierpienia są większą krzywdą).
Dlatego kochani, żyjąc w społeczeństwie ludzi raczej wrogo nastawionych do psów, często prowokujących swoim zachowaniem naszych pupili...radzimy abyscie wykupowali sobie polisę OC w związku z posiadaniem psa; dla przykładu w ALLIANZ za bodajże 75 złotych opłaty rocznej mamy ubezpieczenie  na 100.000 zł
z ostatniej chwili c.d.           
archiwum naszych działań od 2007r           
warto wiedzieć...           
wskazówki dla poszukujących zwierzaka           
zwierzęta do adopcji (oddania)           
sprawa koni na trasie do Morskiego Oka           
jak można przekazać 1% podatku           
psie kontakty na Słowacji           
jak zamiescić ogłoszenie/list ?           
Copyright MATinternet :: Powered by AntCms